Seznam článků

Realizace zahrad - Jezírka-Zahrady s.r.o.

Každá zahrada je svým způsobem originál, proto je potřeba k jejímu řešení přistupovat individuálně. Jelikož by zahrada měla být pro majitele rozšířeným obydlím, musí být koncipována tak, aby splňovala požadavky na jeho odpočinek a volný čas. Zahradní prostor musí být rozčleněn účelně a esteticky. Zároveň je třeba zohlednit klimatické podmínky, orientaci ke světovým stranám, okolní přírodu a další důležité faktory. Aby zahrada opravdu plnila svou funkci, je nutné její projekt svěřit do rukou odborníka.

Náš architekt se tohoto úkolu rád ujme, přičemž samozřejmě zohlední požadavky zákazníka na rozmístění jednotlivých prvků, výběr rostlin, budoucí údržbu a jeho finanční možnosti. Projekty jsou zpracovány počítačovým programem na navrhování zahrad s možností vizualizace zahradních úprav v 3D pohledech a 3D video. Budoucí uživatel tak získá představu o tom, jak bude zahrada vypadat. Zahrada i drobné stavby, které na ní postavíme by měly odpovídat stylu domu. Stejné je to i s dalšími prvky jako jsou různé konstrukce (ploty, pergoly, přístřešky, schody, zídky, cesty apod.), dlažba, nezpevněné povrchy (oblázkové, stěrkové, dřevěné nebo kůrové), sochy a plastiky, různé květináče a nádoby, voda, osvětlení, zahradní nábytek, látky atd…

Důležitým momentem, který určuje charakter a styl zahrady, jsou použité materiály a způsob jejich uspořádání. Vhodné použití materiálů je otázka citu a zároveň je třeba dodržet několik základních principů podobně jako při zařizování interiéru.

V případě realizace zahrady od nás získáte projekt zdarma.

Realizace Zahrady podle všech prvků.

Vedle projektu Vaší zahrady Vám zajistíme i kompletní realizaci navrhovaných úprav. Jsme schopni Vám zajistit realizaci všech prvků zahrady:

kvalitní základ zahrady - půda a podloží zahrady podle požadavku, modelace terénu zahrady, konstrukční prvky zahrady, zahradní vodní prvky, záhony, rostliny, trávník, chodníky.

Kvalitní základ zahrady

Zahrada je zakládána většinou jen jednou. Proto je velmi důležité, jaké má pozemek podloží. Tato informace je podstatná jak pro kvalitní růst nových rostlin, tak pro celkový vodní režim budoucí zahrady. Individuální přístup k řešení zakázek umožní dobře rozhodnout, co se dá ze stávajících materiálů na pozemku použít, jaké množství nové zeminy nakoupit a jaké další substráty použít při realizaci zahrady vždy ve vztahu ke zvolenému stylu výsadby a k celkovému navrhovanému architektonickému řešení.

Úpravy terénu

Jsou dalším krokem k docílení rozměrově zajímavé kompozice. Pro vytvoření členitého terénu je potřeba doplnit vybraný úsek zeminou (vytvoření umělého svahu). Dovážet zeminu na zahradní násypy je nákladnou investicí, zvláště když si uvědomíme, že keře potřebují výšku ornice 45cm a trávník 7,5cm.

Využití stržené ornice, hlušiny a stavební suti.

Můžeme využít strženou ornici z místa, kde budujeme jezírko či z plochy, na které jsme stavěli dům. Využijeme i stavební suť a hlušinu z vyhloubeného prostoru pro základy, jezírko či bazén. Použitím stavební suti a hlušiny lze částečně navršit násyp. Ještě než suť použijeme, odstraníme vrchní vrstvu půdy, kterou poté využijeme na povrchu pro budoucí výsadbu. Je důležité vědět, že suť může uměle vytvořený násyp odvodňovat a naopak kolem vytvořené terénní vlny se může držet voda. Snažíme se u každého navršeného útvaru o přirozený vzhled a ne, aby vypadal jako skládka.

Sklony svahů

Vrstevnicové vyvýšeniny a terénní vlny jsou přirozeným řešením, připomínajícím volnou přírodu, jsou však náročnější na prostor. U uměle vytvořených svahů musíme navíc dávat pozor na odplavování zeminy. Prudké svahy nejsou vhodné pro výsev a zároveň jsou složité na úpravu (30 až 40 stupňů je maximální sklon pro používání sekačky), proto svah raději rozčleníme na více stupňů. Svah lze také osázet nízkými keři: plazivým skalníkem (Cotoneaster adpressus), barvínkem (Vinca minor, major), zakrslými konifery (jehličnany) - např. jalovcem (Juniperus sabina, horizontalis), borovicemi (Pinus mugo, nigra), smrky (Abies balsamea) a doplnit kameny. Takto připravený svah zakůrujeme, čímž dosáhneme jeho minimálních nároků na údržbu. Po čase rostliny zakoření a tím svah zpevní, rozrostou se a vznikne tak minimální prostor pro plevely.

Terasovité členění svahu zídkami

Řešením výškového rozdílu na menších zahradách může být výstavba zídky. Opakované použití zídek vytvoří zajímavé terasovité členění terénu. Výstavba opěrné zídky vyšší než 75 cm není jednoduchou záležitostí. Dobře vystavěná zídka musí odolat mnohým tlakům (plně nasáklá půda, voda stékající ze svahu – dobré je odvodnění). Plánujete-li opěrnou zídku na strmějším svahu v blízkosti domu, poraďte se raději s odborníkem. V každém případě nezapomeňte, že základy zídky musí zasahovat až do nezámrzné hloubky (80 cm), stejně jako v případě jakékoli jiné stavby, což navyšuje cenu stavěné zídky.

Existují i další řešení, například použití svahových tvárnic, svahy menších sklonů zpevní třeba i zatravňovací dlažba, i když to není zrovna časté řešení. Terasovité členění svahu může být nakonec realizované i dřevěnými trámy či kládami.

Postup při realizaci zahradního jezírka

1. schůzka v místě realizace (pokud není projekt zpracován námi). Vytýčení pozemku, odplevelení, modelace terénu, zlepšení půdy, položení mulčovací textilie, zasázení rostlin, zamulčování. V různých fázích realizace se provádí jiné zahradnické a stavební práce, umisťují se zahradní, vodní a jiné prvky. Pořadí těchto prací je individuální a klient (investor) je s nimi vždy předem seznámen.

Jak dlouho realizace zahrady trvá?

  • Záleží na rozsahu zakázky, čím větší tím je doba realizace delší.
  • Zda se budou sázet vzrostlé stromy.
  • Zda bude potřeba zmodelovat terén.
  • Zda se budou umísťovat solitérní kameny atd.

Jak se počítá cena realizace?

Cena se skládá z jednotlivých položek:

  1. rostliny - rozdělené dle druhů, kusy/cena,
  2. materiál – seznam materiálu, cena za jednotku, spotřebované množství,
  3. doprava – cena za kilometr, počet kilometrů,
  4. práce - práce se cení buď hodinově, nebo dle sazby za položky z katalogu popisů a směrných cen stavebních prací HSV 2011 823-1 plochy a úprava území (vydává ročně ÚRS Praha). Zde jsou zkalkulované reálné ceny jednotlivých úkonů.

Rovnovážný poměr opadavých a stálezelených rostlin vnese do zahrady dynamiku a pestrost. Zahrada tak během roku skutečně žije, mění barvy i tvary, proměňuje se a okouzluje stále něčím novým.

Zakládání výsadeb pro osazení zahrady

Kvalita stávající zeminy obvykle nebývá zcela ideální, proto děláme při osazení zahrady a zeleně obvykle až 100% výměnu zeminy ve výsadbové jámě za kvalitní substrát. Výsadbové plochy jsou pak standardně pokryty textilií proti prorůstání plevele a na ni je rozprostřen mulčovací materiál, kterým bývá obvykle drobná mulčovací kůra nebo kačírek, ale i jiné materiály.

Je také vhodné oddělit výsadbové a travnaté plochy proti prorůstání. K oddělení výsadeb se používají různé materiály, jako kovové, plastové, či gumové pásky. Naší specialitou a u našich zákazníků oblíbeným prvkem je obruba z pálené cihličky, která zabraňuje prorůstání, usnadňuje sekání okrajů a působí jako výtvarný prvek v zahradě.

Chcete-li pomoci s Vaší zahradou neváhejte nás kontaktovat a na veškeré dotazy Vám rádi odpovíme.

Martin Student

Jezírka-Zahrady s.r.o.

e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz

e-mail: martinstudent@email.cz

 

Fotogalerie: Realizace zahrad

Jezírka-Zahrady s.r.o.
Adresa prodejny (e-shop)
a korespondenční adresa:
Skyřická 104, Most 434 01


Sídlo firmy
M. Alše 2245/16, Most 434 01
IČ: 28751213, DIČ: CZ-28751213
Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Spisová značka: C 30863
Společnost s ručením omezeným
Pracovní doba: Po-Pá: 8-17:00 hod
So: 8-12 hod., Ne: ZAVŘENO


Majitel společnosti / realizace:
Martin Student
mobil: +420 731 156 600
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz

Asistentky/prodejna/e-shop objednávky:
Michaela Tunklová/Jana Škorníková
mobil: +420 725 923 654
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz