Seznam článků

Návod na vybudování 5m potůčku s rezervoárem - Jezírka-Zahrady s.r.o.

Všude tam, kde se setkává voda, příroda a kreativita, vznikají v zahradě překrásná zákoutí. Snovou atmosféru s tekoucí vodou vytvoříte díky potůčku, který si můžete uzpůsobit přesně podle vašich představ. Doprovodíme vás při tom krok za krokem. 

Individuální kreace

Zda zvolíte raději organický, přírodní tvar a napodobíte svou oblíbenou říčku, nebo dáte přednost architektonickému stylu, to je zcela na vás. Také tematicky se můžete vyřádit – třeba v japonském stylu.

Hrátky s rytmem

Pokud byste si přáli živější zvuk potůčku, můžete do něj integrovat menší a větší stupně a vodopády. Ale také klidně tekoucí voda vytváří specifickou, meditativní atmosféru.

Harmonická krajina

Dokonalého vzhledu docílíte, když upravíte břehy potůčku tak, aby harmonicky splynuly se zbytkem zahrady. Z japonského vodního lůžka vykouzlíte spirituální, zenovou zahradu v japonském stylu, divoký horský potůček se může proměnit v překrásnou idylku.

 

PODROBNÝ NÁVOD PRO VYBUDOVÁNÍ 5 METRŮ DLOUHÉHO POTŮČKU S REZERVOÁREM

Všude tam, kde se setkává voda, příroda a kreativita, vznikají v zahradě

překrásná zákoutí. Snovou atmosféru s tekoucí vodou vytvoříte díky

potůčku, který si můžete uzpůsobit přesně podle vašich představ.

Doprovodíme vás při tom krok za krokem.

1. Krok

NÁROČNOST

Předtím, než přistoupíme k práci, měli byste si ujasnit, kolik času byste si měli na realizaci projektu vyhradit a které

produkty, nástroje a materiály budete pro uvedený příklad, potůček o délce 5m a šířce asi 60cm potřebovat.

Časová náročnost stavby: Časová náročnost je přímo úměrná složitosti vašeho projektu. Na každý metr krychlový

vykopané zeminy počítejte se 2–3 hodinami času. Instalace ostatních materiálů si vyžádá asi 11 dne navíc.

Pro náš příklad je pro zemní práce a instalaci komponentů třeba počítat se 2 dny práce.

Náš tip: Pro vybudování umělého potoku nebudete potřebovat žádnou těžkou techniku. Pokud byste ale měli k

dispozici malý bagr, doporučujeme vám, abyste ho využili pro hrubší zemní práce, zejména pro vykopání rezervoáru.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE A MATERIÁLY:

Pro stavbu potůčku budete potřebovat běžné zahradnické

nářadí jako lopatu a rýč, kolečko, kropičku nebo

zahradní hadici, provázek, odlamovací nůž a skládací

metr nebo pásmo. Dále jsou pro upevnění systému

okraje jezírka zapotřebí šrouby do dřeva (vruty). Ty zakoupíte

v běžném hobby marketu.

Konkrétní ztvárnění koryta potůčku a břehu závisí na

vaší kreativitě. Můžete použít větší či menší, kulaté či

ploché kameny nebo také štěrk.

Pak už chybí jen dostatečné množství vody. Kolik vody

budete potřebovat, to vypočítáte na základě délky,

šířky a hloubky potůčku. Rezervoár má dvojnásobný

objem.

Pro výše popsaný projekt to znamená následující:

> Šířka: 0,60m

> Délka: 5m

> Průměrná hloubka: 0,05m

> Voda potřebná pro potůček:

0,60 m × 5 m × 0,05 m = 0,15 m2 = 150 l

> Objem rezervoáru: 150 l × 2 = 300 l

 

PRODUKTY OASE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

Potůček o délce 5m sestavíte z následujících komponentů:

> Geotextílie 500g

• 12m2 pro potůček, pod fólii

• 16m2 pro rezervoár

> PVC fólie

• Šířka 2 m, délka 6 m pro potůček

(k dostání u odborných prodejců)

 Zbytky fólie k podložení těžkých kamenů,

které jsou – umístěné na fólii

• Šířka 4 m, délka 4 m pro rezervoár

(k dostání u odborných prodejců)

> Lepidlo na fólii (zboží č. 36861 nebo 36862)

Lemovka jezírka, 14 cm (zboží č. 57751),

se zápichy do země (zboží č. 57753)

Rezervoár Maxima (zboží č. 72952)

• Potůček bez stupňů: 2 × Maxima

• Potůček s 1–2 stupni: 3 × Maxima

> Komora čerpadla 60000 (zboží č. 89042)

> Prameniště 15000 (zboží č. 72946)

Vhodné čerpadlo zajišťuje, aby voda

z rezervoáru tekla potůčkem:

> Čerpadlo Aquarius Universal

Premium 12000 (zboží č. 56879)

Čerpadlo a prameniště potůčku

jsou propojené hadicí:

> spirálová hadice 8 m, 11“

(zboží č. 37178)

Mohly by se vám hodit také tyto další produkty:

> Kamínková fólie pro překrytí okrajů potůčku

(k dostání u odborných prodejců)

> 1 × univerzální tmel Unifix pro zafixování

kamínkové folie (zboží č. 57148)

> 4 × montážní pěna FoamFix pro zafixování

kamenů (zboží č. 70973)

Tip: Pokud svůj potůček nestavíte podle našeho příkladu, ale zvolili jste vlastní postup, je výpočet potřebného

množství vody obzvláště důležitý. Vypočítaný počet litrů je důležitým indikátorem při výběru techniky – prameniště,

čerpadla, hadice a rezervoáru.

2. Krok

PŘÍPRAVA

Materiál a nářadí máme k dispozici a po ruce.

Pokračujeme tím, že si přesně určíme místo, kde se bude

potůček nacházet, a připravíme si nákres. U potůčků je

dobrá příprava a pečlivě zpracovaný nákres rozhodující

podmínkou pro úspěšnou realizaci projektu. Zamezíte

tak chybám při sestavování a udržíte si stálý přehled

o všech krocích a detailech.

Při volbě stanoviště byste měli zohlednit následující

kritéria:

> Sluneční svit: Ideální je pokud možno polostín, kam

sluneční paprsky dopadají asi 4 až 6 hodin.

> Vegetace: Budujte v dostatečné vzdálenosti od

velkých stromů, aby vám na podzim listí nepadalo

přímo do jezírka a do potůčku.

> Viditelnost: Nejdůležitější ale je, abyste na jezírko viděli ze svého oblíbeného místa na zahradě.

Když jste našli vhodné umístění, plochu změřte a vytvořte si nákres. Pomocí kolíků a provázků si můžete vyznačit

průběh a umístění potůčku a rezervoáru, ještě než obojí zakreslíte do skici. Vezměte při tom v úvahu

také napájení čerpadla elektřinou.

Tip: Přestože mají prvky potůčku pevně daný tvar, můžete si jeho délku mírně upravit tak, že se vám

budou jednotlivé moduly více či méně překrývat. Dodržte přitom ale vždy překrytí nejméně 5cm.

3.Krok

REALIZACE

Skicu máte hotovou a potůček už si dokážete živě představit.

Konečně se můžete chopit nářadí a vybudovat koryto pro potůček.

Vykopání jámy pro rezervoár:

Stavbu potůčku zahajte tím, že si vykopete jámu pro

rezervoár. Dbejte na to, aby byla jáma v místě, kam

nainstalujete komoru s čerpadlem, asi o 15 cm hlubší.

Je důležité, aby bylo čerpadlo umístěné vždy na nejhlubším

místě rezervoáru.

Zeminu, kterou jste vykopali, použijete v dalším kroku

k vymodelování koryta potůčku nebo k vyrovnání

nerovností. Zbývající materiál si přechodně uskladněte.

Později najde uplatnění při dokončování okrajů.

Vymodelování koryta potůčku:

Nyní se věnujte korytu potůčku a z vykopané zeminy si

vymodelujte spád s požadovaným počtem stupňů.

Okraje potůčku ztvárněte pomocí lemovek. Do země

zapíchněte v přiměřených vzdálenostech zápichy

a pomocí vrutů na ně upevněte lemovky.

Položení geotextílie a fólie:

> Zkontrolujte, zda se ve výkopu a v korytě potůčku

nevyskytují nějaké kameny, ostré předměty a

kořeny a je-li to možné, odstraňte je, abyste fólii

ochránili před poškozením.

> Nejprve rozprostřete geotextílii a následně fólii.

> Fólie by měla přesahovat nejméně 15cm přes okraje

potůčku. Díky tomu ji lze na břehu optimálně upevnit.

> Aby byla položená fólie v korytu pokud možno hladká, na příslušných místech ji nastřihněte,

přizpůsobte spádu a ohybům a nastřižená místa zalepte lepidlem na PVC.

> Poslední tři kroky zopakujte také při pokládání fólie do rezervoáru.

> Slepte fólii v potůčku s fólií v rezervoáru.

Instalace techniky:

> Předtím, než do jámy nainstalujete komoru

s čerpadlem, vyřízněte do nádrže odlamovacím

nožem na určených místech otvor pro prostrčení

hadice a napájecího kabelu (pokud máte k

dispozici pilku děrovku, použijte ji).

> Pro rezervoár sestavte systém Maxima podle

návodu k použití a umístěte ho do výkopu vedle

komory s čerpadlem.

> Výchozí bod tvoří prameniště na opačném konci

potůčku. Umístěte je na k tomu určené místo na

fólii a namontujte je podle návodu k použití. Hadici

přitom veďte po spádu, tak abyste ji později mohli

ukrýt.

Úprava koryta potůčku:

> Jakmile jste dokončili zemní práce, nastává kreativní

fáze. Nejprve si vytvořte koryto potůčku. Dbejte

na to, abyste měli na fólii pod kameny a štěrkem

položenou geotextílii, která zamezí poškození fólie.

Kromě toho kameny a štěrk před naaranžováním

do koryta potůčku opláchněte vodou, abyste z nich

odstranili nečistoty a prach.

> Když máte všechno připravené, můžete začít zdobit

podle vlastní fantazie.

> Naše tipy pro ztvárnění koryta potůčku:

• V přírodním stylu: Menší a větší překážky v

korytě dodají potůčku charakter a zajistí rozmanité

zvuky protékající vody.

• V japonském stylu: Krásného efektu docílíte pomocí

plochých kamenů, které uložíte tak, aby se

mírně překrývaly – podobně jako rybí šupiny. V zenové zahradě vydává voda zvuky, které vybízejí k meditaci.

Proto vám doporučujeme, abyste nepoužívali žádné další překážky.

• Upevnění kamenů: Aby kameny setrvaly na místě, přilepte je troškou montážní pěny FoamFix.

• Zamaskování okrajů koryta: V případě potřeby můžete PVC fólii na okrajích potůčku překrýt

například kamínkovou fólii Oase.

• Přečnívající PVC fólii a kamínkovou fólii pak upevněte a následně překryjte zeminou. Prameniště je

velice robustní a můžete je podle libosti například olemovat kamínky.

Napuštění vody:

> Od prvního testu s vodou vás dělí už jen jeden

krok. Nejprve protáhněte hadici, která je spojená

s prameništěm, skrz připravený otvor v komoře

s čerpadlem. Hadici připojte k čerpadlu a to vložte

do komory.

> Už je to tady: Přichází okamžik, kdy můžete zahájit

zkušební chod. Zkontrolujte,

• zda je koryto potůčku všude utěsněné a zda

někde neuniká voda.

• Pokud objevíte netěsnost, zkontrolujte přechody

mezi fóliemi a případně opravte lepené spoje.

• Již voda zadržována a teče tak, jak jste

si představovali?

• V případě potřeby přemístěte některé kameny

nebo nějaké přidejte.

• Průtok můžete regulovat úpravou výkonu

čerpadla.

Úprava břehu:

Je slyšet klokotání, voda teče. Chybí už jen poslední

úpravy – osázení břehů potůčku rostlinami. Jako podklad

pro rostliny, kameny a další dekorace slouží zemina

(například ta, která vám zbyla z výkopu). Z nabídky

vašeho zahradnictví můžete vybírat zcela podle svého

vkusu a vašich představ. Jako zeleň se uplatní například

různé traviny nebo hostie.

Tip: V závislosti na tematickém zaměření zahrady

a potůčku vám doporučujeme rostliny a materiály,

typické pro danou zemi nebo daný styl, v přiměřeném

množství. Zeleň kolem horské bystřiny může být trochu

bujnější, zatímco pro japonské zahrady je typická jemnost

a vyváženost.

Pokochejte se svým dílem také za tmy. Vhodné osvětlení promění váš potůček v magické místo,

nad kterým užasnete. Naše zahradní a jezírková svítidla lze použít pod vodou i na souši.

4. Krok

PÉČE

Svůj projekt jste úspěšně dokončili a už nějakou dobu si užíváte kouzelné chvilky a novou atmosféru ve vaší zahradě.

Aby vám vaše potěšení co nejdéle vydrželo, rádi bychom vám ještě předali několik tipů ohledně údržby potůčku:

> Stav vody: Pravidelně kontrolujte stav vody v

rezervoáru a vodu v případě potřeby doplňte.

> Vegetace: Občas zkontrolujte stav okolní vegetace.

Zastřihněte rostliny, které příliš zasahují

do potůčku, případně odstraňte nežádoucí zeleň

či plevel.

> Spadané listí: Na konci sezóny opadává z okolních

stromů listí. Pravidelně z potůčku a rezervoáru

odstraňujte listí a větve, abyste zamezili zanesení

bahnem a zakalení vody.

> Usazeniny: Nečistoty a například části rostlin voda

často spláchne do rezervoáru. Příležitostně zkontrolujte,

zda se v rezervoáru nevytvořila vrstva

bahna. Nejpohodlnějším způsobem, jak ji odstranit,

je použití podvodního vysavače

(např. Oase PondoVac 3, zboží č. 37102).

> Teploty pod nulou: Pokud vaše čerpadlo nemůže

zůstat v jezírku při teplotách pod nulou, dbejte

na to, abyste je z jezírka vytáhli před nástupem

mrazů. Jedná se současně o výbornou příležitost

k jeho vyčištění (např. pomocí AquaActiv Pump-

Clean, zboží č. 51481). Následně čerpadlo bezpečně

uskladněte na teplejším místě, ve vědru s vodou.

 

Přejeme vám, aby vám váš nový potůček přinášel radost.

Návod na stavbu plastového jezírka ke stažení.

Čerpáno z oficiálních stránek Oase.com

Fotogalerie: Návod na vybudování 5m potůčku s rezervoárem

Jezírka-Zahrady s.r.o.
Adresa prodejny (e-shop)
a korespondenční adresa:
Skyřická 104, Most 434 01


Sídlo firmy
M. Alše 2245/16, Most 434 01
IČ: 28751213, DIČ: CZ-28751213
Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Spisová značka: C 30863
Společnost s ručením omezeným
Pracovní doba: Po-Pá: 8-17:00 hod
So: 8-12 hod., Ne: ZAVŘENO


Majitel společnosti / realizace:
Martin Student
mobil: +420 731 156 600
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz

Asistentky/prodejna/e-shop objednávky:
Michaela Tunklová/Jana Škorníková
mobil: +420 725 923 654
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz