Seznam článků

Návod na realizaci menšího fóliového jezírka - Jezírka-Zahrady s.r.o.

Tak jedinečné jako vy sami: Jezírka s fólií poskytují velikou volnost, pokud jde o tvar a velikost (doporučujeme objem minimálně 2500 l). 

Ve vaší zahradě všechno kvete a bzučí. Celá ta nádhera se překrásně odráží na hladině vašeho jezírka. Pohled, který vás přinutí se zasnít. Toto nové zákoutí ve vaší zahradě je naprosto jedinečné – protože jste je sami stvořili. Netroufáte si na to? Nemějte obavy, ukážeme vám krok za krokem jak na to.

Individuální tvar

Klasický ovál nebo speciálně navržený tvar, který se hodí pouze do vaší zahrady? Při tvarování jezírek s fólií se fantazii meze nekladou. A jenom jedna osoba rozhodne, jak má jezírko vypadat: Vy sami.

Jezírka v krajině pro druhovou pestrost

Biotopová jezírka – kousek přírody ve vaší zahradě. Vodní rostliny, rozprašovače ve tvaru květů, volně žijící ptactvo na krmítku, pítko a ptačí koupátko. Ve vodě se prohánějí koljušky, u dna se drží škeble a raci. A večer se přijde napít ježek.

 

PODROBNÝ NÁVOD K ZALOŽENÍ JEZÍRKA S JEZÍRKOVOU FÓLIÍ

Voda přitahuje. Není náhoda, že se zahrady s vodní plochou rychle stávají

středobodem dění, takovým zeleným obývacím pokojem. Potěšení, které

zahradní jezírko s fólií přináší, si můžete dopřát velmi rychle. Ani nemusíte

být nadšený kutil. K tomu, abyste se mohli dát do práce a úspěšně vytvořili

jezírkový biotop, stačí trocha nadšení. Ukážeme vám jak na to.

1. Krok

 NÁROČNOST

Předtím, než se dáte do práce, měli byste si vyjasnit, kolik času si projekt vyžádá a jaké produkty,

nástroje a materiály budete potřebovat.

Proč zvolit jezírko s fólií? Obrovskou výhodou jezírek s fólií je možnost přizpůsobení vašim přáním a vaší zahradě.

U jezírek o objemu nad 2500 l dejte přednost fólii před skořepinou.

Časová náročnost stavby: Doba, kterou budete k výstavbě jezírka s fólií potřebovat, závisí zejména na jeho velikosti. Čím větší jezírko, tím více času, sil, stavebního materiálu a rostlin budete potřebovat. Aby jezírko dobře vypadalo a aby v něm fungoval princip samočištění, mělo by být pokud možno co největší.

Nejnáročnější bude zhotovení výkopu. K vykopání 1m3 půdy potřebuje jedna osoba s lopatou, rýčem a případně krumpáčem asi 1 1 hodiny času. Pokud je půda jílovitá či kamenitá nebo je protkaná kořeny, pak ještě o něco déle.

Všechny následující údaje v tomto popisu se vztahují k plánování a realizaci běžného zahradního biotopového jezírka s fólií, osazeného několika menšími rybkami. K jeho výstavbě budete potřebovat asi 4 až 6 dní.

Doporučení: Pokud si zjednáte pomocníky nebo využijete minibagr či motorové kolečko (lze vypůjčit z půjčovny), časová náročnost se sníží. Mít někoho k ruce je při stavbě zahradního jezírka každopádně dobré. Rozkládání geotextílie a jezírkové fólie je – podle velikosti jezírka – ve dvou nebo ve čtyřech vždycky snazší.

POTŘEBNÉ NÁSTROJE A MATERIÁLY:

Pro stavbu jezírka s fólií budete potřebovat běžné

zahradnické nářadí jako lopatu a rýč, kolečko, kropičku

nebo zahradní hadici, provázek, odlamovací nůž,

vodováhu a skládací metr nebo pásmo.

Dále je pro instalaci jezírkové fólie potřebný písek.

Doporučujeme asi 1m3 jemného písku na pískoviště

nebo do malty (bez štěrku nebo kamenů).

PRODUKTY OASE, KTERÉ BUDETE POTŘEBOVAT:

Do plánování rozpočtu zahrňte následující

potřebné materiály a produkty:

> Ochranná geotextílie pro jezírka odpovídající

velikosti fólie.

> Jezírková fólie s příslušenstvím, např. lepidlem

na fólii nebo univerzálním lepidlem.

• Vzorec pro výpočet spotřeby geotextílie a jezírkové

fólie najdete v kapitole 3: „Realizace“,

protože se míry v ideálním případě berou až

podle velikosti vykopané jámy.

> Systém pro okraj jezírka – podle jeho obvodu

(zboží č. 57751)

> Jezírkové čerpadlo Oase Filtral nebo jiný vodní prvek

(zboží č. 70235)

> Filtrační zařízení (zboží č. 50453)

a hadice (zboží č. 37176)

> Košíky na rostliny (zboží č. 53755).

Máte všechen materiál připravený? Můžeme tedy začít s přípravou.

NÁROČNOST:

Podle toho, jaké si přejete vybavení,

se váš nákupní seznam může rozšířit

o volitelné příslušenství, jako je:

• Montážní pěna Oase FoamFix k uchycení např.

kamenů (zboží č. 70972)

• Fóliové průchodky pro skrytou pokládku

kabelů a hadic (zboží č. 57154)

• Fólie s kamenným kobercem (zboží č. 36290)

• Dekorační předměty jako sošky nebo chrliče

(zboží č. 36774)

• Materiály pro potůček

(viz podrobný popis „Výstavba potůčku“)

Kromě toho zakoupíte v zahradnictví:

• Vodní a bahenní rostliny dle vlastního výběru.

2. Krok

 PŘÍPRAVA

Ujasnili jste si, jaké materiály a nářadí budete

potřebovat, máte vše připravené nebo pronajaté a jste

domluvení s pomocníky. Dále je nutné přesně určit

umístění. Pokud zakládáte nové jezírko, doporučujeme

vám, abyste při výběru stanoviště zohlednili následující

kritéria:

Sluneční svit: Biotopové jezírko umístěte do polostínu.

Zde se voda nebude v létě přehřívat – to by škodilo

rybám. Optimální délka přímého slunečního svitu je 4 až

6 hodin.

Vegetace: Nejlepší je místo, kde bude do jezírka během

roku padat co nejméně pylu, okvětních lístků a listí

z okolních rostlin.

Viditelnost: Nejdůležitější ale je, abyste na jezírko viděli

ze svého oblíbeného místa na zahradě.

Rady odborníků: Zeminu, kterou vykopete, můžete výborně využít k modelování terénu v zahradě,

nebo ji můžete darovat sousedům či přátelům. Toto si ujasněte pokud možno již ve fázi příprav.

Staveniště si připravte tak, abyste na něm měli dostatek volnosti a aby vám nestály v cestě žádné překážky.

Staveniště a celý postup si naplánujte tak, abyste mohli provádět všechny práce hladce krok za krokem.

3. Krok

REALIZACE

To, o čem jste dlouho snili, se teď stane skutečností. Připravte si všechno potřebné nářadí,

materiál, produkty a rostliny a dáme se do práce.

Vyznačení obrysů:

> Objem a rozměry: Na požadovaném místě v zahradě

si připravte výkop. Velikost a tvar jezírka si vyznačte

pomocí šňůry nebo jeho hranice vysypejte pískem.

Pokud jde o celkovou velikost jezírka, vezměte

v úvahu velikost vodní plochy plus nejméně 30cm na

okrajích pro osazení rostlinami.

> V rámci plánovaného obrysu si další linií vyznačte

hlubší oblast (asi 1 m3).

> Uvědomte si: Čím větší bude hlubina, tím strmější

bude později břeh vašeho fóliového jezírka. Strmé

břehy je potřeba ukotvit kameny nebo podobným

materiálem.

Vyhloubení jezírka:

> Vykopejte jámu v plánovaných obrysech.

Pro různé hloubky platí:

• Břeh 10–15cm

• Mělčina 20–35cm

• Hlubina 60–80cm

Pokud chcete v jezírku chovat ryby a chcete je

v něm nechat přezimovat, počítejte s minimální

hloubkou 80cm (nezámrzná hloubka). Pokud nebudete

vysazovat ryby, stačí hloubka 60–80 cm.

> Na jednom nebo ještě lépe na dvou protilehlých

místech nechte břeh klesat velmi pozvolna. Díky

tomu se z vody na břeh dostanou tvorové, kteří do

ní omylem spadli, například ježci.

> Práce vám půjde mnohem lépe ve dvou:

Jeden kope, druhý odváží vykopanou zeminu.

> Ze dna výkopu a z jeho stěn odstraňte všechny ostré kameny

a kořeny, které by později

mohly poškodit jezírkovou fólii.

> Když je výkop dokončený, všechny povrchy uhlaďte lopatou nebo rýčem.

Rada odborníka: Na vyhlazené povrchy naneste asi 5 cm

silnou vrstvu písku. S její pomocí lze snáze vymodelovat

tvar jezírka. Navíc tato vrstva společně s geotextilií chrání

jezírkovou fólií před ostrými kameny a kořeny.

Instalace kapilární zábrany: Když jste si připravili základní

tvar jezírka, nainstalujte jako přípravu pro pozdější

kapilární zábranu kolem okraje jezírka okraj Pond Edge.

Ve finálním stavu jeho horní okraj vyčnívá asi 5 nebo

6cm nad hladinu. V tomto místě později pomocí okraje

fólie vytvarujete hranici mezi vodou v jezírku a půdou

obklopující jezírko. Bez této zábrany by se totiž později

mohl projevit kapilární efekt, kdy půda přicházející do

styku s vodou v jezírku podobně jako knot nasává velké

množství vody z jezírka.

Položení fólie:

> Pomocí měřicího pásma určete potřebné množství ochranné geotextílie a jezírkové fólie:

• Délka fólie/geotextílie: Délka jezírka + 2x hloubka + 2x přídavek na okraj asi 50cm

• Šířka fólie/geotextílie: Šířka jezírka + 2x hloubka + 2x přídavek na okraj asi 50cm

• Délka x šířka fólie/geotextílie = velikost objednávané fólie/geotextílie v m2

> Pokud jste si už oba materiály obstarali, můžete začít s pokládkou ochranné geotextílie. Důvod: Voda v jezírku bude později působit na fólii silným tlakem. Ten může vést k tomu, že fólii i po několika letech propíchnou ostré kameny. Ochranná geotextílie chrání fólii před takovým poškozením. Proto platí: Všude tam, kde bude později ležet fólie, musí být nejprve položena ochranná geotextílie.

> Na rozloženou geotextílie následně položte fólii.

> Před pokládáním fólii nejprve na několik hodin rozprostřete v zahradě, aby se vyhladily sklady a přehyby vzniklé při jejím balení a přepravě.

> Fólii položte pokud možno co nejlépe vyhlazenou.

Na místech, kde to není možné, sklady uhlaďte a místa zatěžkejte hladkými kameny. Fólii urovnejte tak, aby na všech stranách přesahovala asi o 20cm, tak abyste ji mohli uchytit za kapilární zábranou. S uchycením ale ještě počkejte, dokud jezírko poprvé nenaplníte vodou. Tím se totiž fólie mírně stáhne (srov. obr. 7).

Rada odborníka: Fólii pokládejte pokud možno v den, kdy je teplo – pak je vláčnější a lépe se s ní manipuluje.

Instalace techniky a obložení okraje jezírka:

> Ať už se jedná o dekorace nebo techniku, všechny

materiály nebo produkty, které budete instalovat,

nejprve krátce omyjte čistou vodou, abyste do jezírka

nezanesli nečistoty.

> Už nyní začíná estetické ztvárnění jezírka.

Například okraje jezírka můžete obložit dekorativním

kamenným kobercem nebo kameny.

> Do jezírka a do jeho blízkosti umístěte potřebnou

techniku, jako jsou filtry, čerpadla, vodní prvky

a osvětlení. Postupujte při tom podle příslušných

návodů k obsluze.

> Hotové fóliové jezírko nejprve naplňte vodou asi do

třetiny a nechte je asi půl dne v klidu, aby se mohla

fólie usadit. Tento postup zopakujte i s druhou třetinou.

Následně jezírko naplňte až po okraj.

> Fólii kolem okraje jezírka zafixujte. Přetáhněte ji za okraj

Pond Edge a tam ji zapracujte do země. Nakonec fólie

vyčnívá ze země jen asi 5cm a pokrývá všechnu zeminu tak,

aby se nedostala do kontaktu s vodou. Tato kapilární

zábrana účinně zamezuje efektu knotu.

Osázení a dotvoření okraje jezírka:

> Mělčinu a pobřežní oblast jezírka osázejte rostlinami.

Vodní rostliny vysaďte do speciálních košů a speciální

půdy. Má smysl zatížit koše a zeminu několika většími

oblázky, aby zůstaly pokud možno na místě a aby se

zemina nevyplachovala do vody v jezírku.

> Dále si můžete jezírko vyzdobit podle vlastních

představ. K tomu se hodí např. oblázky, kořeny

stromů nebo silné kusy větví či kmenů. Hezky se

v něm mohou vyjímat třeba sochy od místních

umělců či řemeslníků.

> S vysazením ryb počkejte asi 2 až 3 týdny, než se

v jezírku ustálí biologické prostředí. Nejvhodnější

dobu k vysazení ryb, škeblí a raků určí jejich odborný

prodejce na základě odebraného vzorku vody.

4. Krok

PÉČE

Úspěšně jste dokončili výstavbu jezírka? Aby zůstalo

i nadále krásné, musíte mu věnovat patřičnou péči:

> Stav vody: Pravidelně kontrolujte stav vody v jezírku

a vodu v případě potřeby doplňte.

> Vegetace: Občas zkontrolujte stav okolní vegetace.

Zastřihněte rostliny,

které příliš zasahují do jezírka, případně odstraňte

nežádoucí zeleň či plevel.

> Splachování živin: Je-li to možné, proveďte preventivní

opatření, která zamezí splachování živin do vody

v jezírku – ty se po rozložení stávají potravou pro

řasy. Prostorově úsporným pomocníkem pro efektivní

čištění jezírka jsou např. nůžky (zboží č. 51243)

a kleště (zboží č. 40291).

Rostliny: Odumřelé části rostlin v jezírku a v jeho

okolí odstřihněte dříve, než spadnou do vody.

Odkvetlé květy a listí: Zamezte tomu, aby do jezírka

 padaly odkvetlé okvětní lístky (na jaře), jehličí (v létě) a

listí stromů (na podzim), například tím, že napnete ochrannou

síť proti listí (podle velikosti jezírka zboží č. 53751,

53752, 53753).

Bahno: Pokud by se na dně jezírka usazovalo bahno,

odstraňte je pomocí jezírkového

vysavače PondoVac Classic (zboží č. 50529).

Krmení ryb: Abyste minimalizovali splachování živin

v souvislosti s chovem ryb (zbytky krmiva, rybí výměšky),

měli byste jezírko osadit rybami přiměřeně, ryby krmit střídmě a

nainstalovat filtrační zařízení pro čištění vody.

Přejeme vám, aby vám váš vlastnoručně vybudovaný vodní svět přinášel radost.

Zcela jistě bude přitahovat pozornost už od prvního dne.

Návod na realizaci menšího jezírka s fólií ke stažení.

Čerpáno z oficiálních stránek Oase.com

Fotogalerie: Návod na realizaci menšího fóliového jezírka

Jezírka-Zahrady s.r.o.
Adresa prodejny (e-shop)
a korespondenční adresa:
Skyřická 104, Most 434 01


Sídlo firmy
M. Alše 2245/16, Most 434 01
IČ: 28751213, DIČ: CZ-28751213
Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Spisová značka: C 30863
Společnost s ručením omezeným
Pracovní doba: Po-Pá: 8-17:00 hod
So: 8-12 hod., Ne: ZAVŘENO


Majitel společnosti / realizace:
Martin Student
mobil: +420 731 156 600
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz

Asistentky/prodejna/e-shop objednávky:
Michaela Tunklová/Jana Škorníková
mobil: +420 725 923 654
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz