Seznam článků

Návod na realizaci vodopádu ve zdi - Jezírka-Zahrady s.r.o.

Fascinující pohled na vodopád vyzařuje eleganci a navozuje uvolněnou atmosféru. Prvek, který v zahradě upoutá pozornost – jako stvořený ke klidnému posezení. A vlastnoručně vyrobený. Krok za krokem vás dovedeme k výsledku, na který budete pyšní.

Přesně podle vašich představ

Jak bude vypadat zeď s vodopádem, rozhodněte sami. Navrhněte ji tak, aby odpovídala stylu vaší zahrady. Dáte přednost modernímu architektonickému stylu, betonu, sklu nebo oceli? Nebo raději přírodnímu vzhledu – z cihel nebo dřeva? Použijete světelné efekty?

Výška vodopádu

Také výšku vodopádu si můžete upravit podle vlastních představ. Přejete si, aby voda dopadala s plnou silou z metrové výšky? Žádný problém. Nebo se vám líbí spíše nižší, decentní provedení? I to dokážete snadno zrealizovat.

 

PODROBNÝ NÁVOD K VYTVOŘENÍ VODOPÁDU VE ZDI

Mezi vodními prvky ve vlastní zahradě se jeden obzvláště vyjímá: vodopád vyvěrající ze zdi. Nejen že kouzelně oživuje, je zároveň nadčasový, stylový a klasicky elegantní. Stačí několik málo kroků a brzy si budete moci

vychutnávat vodopád i u vás doma. Ukážeme vám jak na to.

1. Krok

NÁROČNOST

Před zahájením práce vám ukážeme, jak vodopád ve zdi nejlépe umístit, kolik času si jeho výstavba vyžádá a také jaké materiály, produkty a nářadí k tomu budete potřebovat.

Tento návod se týká dekorativní zdi z cihel o výšce asi 140cm, šířce 150cm a hloubce 24cm, plus základ.

V ní je zabudovaný 90cm široký, osvětlený vodopád.

Časová náročnost stavby: Dělí se na dvě fáze. Základ budete mít hotový za jeden den nebo méně. Pak následuje týdenní přestávka, během níž musí beton ztvrdnout. Za jeden nebo dva dny vznikne zeď, vodní nádrž, připojení vodopádu na oběh vody a na závěr dekorativní LED osvětlení.

Pomocníci: Zcela nezbytní nejsou – všechny pracovní úkony zvládnete i sami.

Pomocník vám ale může něco podat nebo může provést některé vedlejší práce.

Doporučení: Po vykopání jámy pro základ vám zbyde asi 0,3m3 zeminy (asi čtyři naplněná kolečka). Promyslete si předem, zda ji rozvezete na záhony, využijete ji k úpravě zahrady nebo ji odvezete pryč.

 

POTŘEBNÉ NÁŘADÍ A MATERIÁLY:

Do plánování rozpočtu zahrňte následující

potřebné materiály a produkty:

> Na základ (výška: 0,80m; šířka: 1,50m;

hloubka: 0,24m):

> Beton do základu, cca 0,288m3

(= asi 300 l = tj. asi 4 plná kolečka)

> Dřevěný kůl nebo rýč ke zhutňování (např. kůl ze

stromu, silný asi 10–12cm)

> 1 kbelík písku (volitelně šňůra nebo provázek,

dlouhý alespoň 3,50m) k vyznačení umístění

základu

Na zeď:

> Cihly (zde asi 24 cm x 11 cm x 5 cm):

• V každé řadě bude 7 cihel.

• Potřebujete asi 23 řad 23 x 7 = 161 cihel

• Počítejte také s odpadem/ztrátami 180 cihel.

> Malta pro vyzdívání, asi 0,2m3

(= cca 200 l = asi 2,5 plného kolečka)

> Případně nějaká deska (například parapet), pokud chcete zeď nahoře ukončit

> Lepenka (izolace do zdi, k dostání ve specializovaných obchodech)

> Trubky (např. trubky na odpadní vodu o průměru 50mm)

> 2 dřevěné latě o délce 2m (např. kusy střešních

latí, 3 cm x 5 cm) pro uchycení provázků

Od firmy Oase:

> FoamFix (70973) a/nebo UniFix (57148)

Osazení rostlinami:

> Podle vlastního vkusu – použijte rostliny, které se na dané místo hodí

Potřebné nářadí:

> Skládací metr, provázek.

> Vodováha, zednická lžíce, spárovačka, zednické kladívko.

> Kolečko, rýč, lopata, příp. krumpáč.

> Úhlová bruska s rozbrušovacím kotoučem, míchačka na beton.

Produkty Oase, které budete potřebovat:

> Vodopád Waterfall XL 90 (70773)

> Osvětlení Waterfall Illumination 90 (51980)

> PVC fólie černá 1mm/ 2x 1,5m 

> Vodní nádrž Wall 90 (72942)

> Rohož chránící proti stříkání Splash Mat Wall 90 (72944)

> Ochrana proti stříkání Silent Splash 90 (72940)

> Čerpadlo Aquarius Universal Premium 6000 (56637)

> Spirálová hadice černá 1“, 10 m (57531)

> LED reflektor LunAqua3 (57035)

Přípravky Oase:

> Čistič jezírkových čerpadel PumpClean (43146)

> Prostředek proti řasám, pachům a povlakům AlGo Fountain (51477)

Opatřili jste si veškerý materiál? Můžeme tedy začít s přípravou.

2. KROK

PŘÍPRAVA

Všechno jste si důkladně promysleli a naplánovali?

Pak můžeme pokračovat tím, že určíme přesné umístění.

Můžete zvolit teplé místo na sluníčku, kde rádi sedáváte nebo leháváte, stejně jako útulný stinný kout, který využíváte v horkých dnech.

Nosná konstrukce:

Vodopád vyžaduje zeď, stěnu nebo zkrátka něco svislého

jako nosnou konstrukci, do níž bude zabudovaný nebo

na kterou bude našroubovaný. Materiál této konstrukce

– počínaje betonem až po přírodní kámen či různé typy

omítek, dřevo nebo sklo – si zvolte zcela podle svého

vkusu a představy. Velikost nosné konstrukce a vodopádu

se řídí podle konkrétní situace. Pokud například zeď zároveň chrání před zvědavými pohledy, bývá obvykle o něco vyšší a širší, takže lze počítat s trochu větším vodopádem. Pokud si naopak přejete spíše dekorativní prvek (například v nějakém koutě zahrady), postačí menší varianta. Svou představu si načrtněte a do výkresu také zakreslete, kudy povedete vodu (oběh vody Waterfall, příp. dodatečné napájení, které nahradí odpařenou vodu) a elektřinu (pro napájení čerpadla a osvětlení).

Rada odborníka: Nejlépe uděláte, když do stavby zakomponujete prázdné trubky, jimiž později protáhnete potřebná vedení a kabely. Bude se vám s nimi snáze manipulovat při případné pozdější údržbě nebo opravě. Po vykopání jámy pro základ vám zbyde asi 0,3 m3 zeminy (asi čtyři naplněná kolečka). Už nyní si rozmyslete, zda zeminu rozvezete na záhonky, využijete ji k úpravě zahrady nebo ji třeba darujete sousedům či přátelům.

3. Krok

REALIZACE

Všechno máte promyšlené a připravené – konečně se můžete pustit do práce.

Vykopání jámy pro základ:

> Vyznačte si na zemi velikost základu (délka: 1,50m;

šířka: 0,24m) pomocí písku, šňůrky nebo provázku.

> Podél vyznačené linie vykopejte zeminu nejprve do

hloubky rýče, poté až do potřebné hloubky 80cm.

> Při vyznačování a později při kopání jámy pro základ

pracujte pokud možno přesně. Po dokončení základu

už nebudete moci upravit jeho polohu ani orientaci.

> Dbejte na to, aby byly stěny kolmé a aby se nezužovaly.

Vyplnění betonem:

> Podívejte se do svého plánu: Budou trubky procházet

základem? Pak je během vrstvení betonu

zabudujte na přesně určené místo.

> Připravený beton nalijte po jednotlivých kolečkách

do vykopané jámy. Přitom ho rovnoměrně ukládejte

do vrstev.

> Každou vrstvu pečlivě zhutněte pomocí

dřevěného kůlu nebo rýče. Beton tak bude tvrdší

a prodlouží se jeho životnost. Pokud nemáte po

ruce dřevěný kůl, použijte rýč a píchejte jím do

betonu těsně vedle sebe.

> Když jste dosáhli výšky 80 cm a poslední vrstvu

máte zhutněnou, povrch uhlaďte zednickou lžící

a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je rovný a

neklesá v žádném směru.

Po nalití musí být beton několik dní v klidu, aby se spojil a vytvrdil.

Kompletního vytvrzení a plné zatížitelnosti

je ale často dosaženo až po několika týdnech. Pokud jde o dobu schnutí betonu, řiďte se pokyny výrobce.

Rada odborníka: Když je horko a sucho, mohou se v

betonu vlivem vysychání objevit trhliny. Proto ho za

horkého počasí v prvních dvou dnech dvakrát až třikrát

denně pokropte vodou, aby vysychal pomaleji a netvořily

se v něm trhliny.

Pokud je hned po betonování naopak deštivo, beton

překryjte plachtou.

Stavba zdi:

> Když je základ dostatečně vytvrzený, můžete

postavit zeď.

> Začněte tím, že si na dřevěné latě (kusy střešních latí,

3 cm x 5 cm) vodorovně napnete provázek. Ten vám

při ukládání jednotlivých vrstev cihel poslouží jako orientační pomůcka.

> Poté na základ rozprostřete izolaci z lepenky, která zamezí vzlínání vody ze základu. Půdní vlhkost tak nebude

moci stoupat přes základ až do zdiva.

> Začněte 2cm silnou vrstvou malty a na izolaci ukládejte jednotlivé řady cihel.

> Od druhé vrstvy cihel dále může být vrstva malty tenčí (asi 1 cm). Spáry vyhlaďte během zdění pomocí zednické

lžíce a spárovačky. Dbejte na to, aby byly vodorovné spáry dobře vyplněné tak, aby později odváděly dešťovou

vodu a ta nemohla vnikat do zdi.

> S každou novou řadou cihel napněte provázek o kousek výše (výška cihly + výška spáry). Díky tomu se vždy budete mít podle čeho orientovat a cihly můžete rychle a přesně vodorovně pokládat podél provázku.

> Po každé vrstvě zkontrolujte pomocí vodováhy, zda je zeď přesně vodorovná a kolmá.

> Cihly ukládejte vždy do vazby. To znamená: Prostředek cihly se vždy nachází nad svislou spárou mezi cihlami pod ní. Vazba zvyšuje stabilitu zdi a zamezuje vzniku nehezkých, na sebe navazujících svislých spár.

> V nejvyšší řadě cihel ponechte tak velkou mezeru, abyste do ní mohli pohodlně vsadit vodopád.

> Pokud jsou cihly nalevo a napravo této mezery příliš dlouhé, vodopád postavte na ně a tužkou si na cihly nakreslete jeho obrysy. Rozbrušovačkou pak podle nakreslených linií odřízněte přebývající části.

Nyní vodopád přesně zapadá do mezery.

> Důležité: Mezeru vyměřte tak, aby vám kolem vodopádu zůstala dostatečná vůle (1–2cm) pro jeho zafixování pomocí montážní pěny FoamFix nebo UniFix. Také směrem dopředu by měl mít dostatečný přesah (asi 5cm).

Jak ušetřit: Izolační pásy šířky 24cm se prodávají ve stavebninách na rolích po 50m.

Možná se vám podaří získat zbytek o délce 1,5 m na nějakém staveništi, pokud o něj slušně požádáte.

Montáž vodopádu:

Zeď a mezeru máte připravenou: Nyní namontujte nejdůležitější část projektu.

> Předtím, než upevníte vodopád do zdi, připojte k němu podle návodu hadici a osvětlení.

Hadici pak uložte na konečné místo a veďte ji až tam, kde bude později nádrž. Kabel

pro osvětlení vodopádu veďte směrem ke zdroji napájení.

> Pak podle přiloženého návodu namontujte Waterfall XL 90 do mezery ve zdi.

> Pro dodatečnou fixaci použijte FoamFix nebo UniFix.

> Když je vodopád pevně vsazený, upevněte na zeď krycí desku.

Instalace nádrže na vodu:

> Nádrž postavte přesně pod vodopád a na zemi vyznačte její umístění. Zakreslete také, kudy povede hadice, a z vyznačených míst odstraňte svrchní vrstvu zeminy. Hloubka odpovídá výšce nádrže.

> Nyní vsaďte nádrž do výkopu.

> Hadici vycházející z vodopádu upevněte pomocí dílů, které jsou součástí dodávky, na vnější straně nádrže.

> Zkontrolujte, zda je nádrž ve správné pozici a vodorovně usazená. Může být 2–3cm pod úrovní okolního terénu.

> Prostory kolem nádrže vyplňte zeminou. Pečlivě ji ušlapejte, aby byla nádrž v zemi stabilně usazená. Aby se vám během ušlapávání neposunula, jednou nebo dvakrát ji zkontrolujte vodováhou.

 Přistřižení krycí fólie a zapojení čerpadla:

> Použitím fólie omezíte pozdější ztráty vody

způsobené rozstřikem.

> Vezměte PVC fólii a položte ji do středu nádrže.

> Obrys nádrže vystřihněte tak, aby ji fólie přesahovala

ještě nejméně o 10cm.

> Následně uvnitř nádrže zapojte čerpadlo podle

návodu k použití, který je k čerpadlu přiložen.

> Na nádrž pak umístěte rohož Splash Mat Wall 90.

Napuštění nádrže a instalace LED osvětlení:

> Když je technika nainstalovaná, napusťte

nádrž vodou.

> Následuje dekorace, resp. osazení okolí

nádrže rostlinami.

> Zakryjte nádrž drobným štěrkem. Následně

položte podložku Silent Splash 90 na místo, kde

voda naráží na štěrk. Podložka Silent Splash sníží

hlučnost vodopádu na minimum.

> Abyste své dílo mohli obdivovat i za tmy, na závěr

nainstalujte LED reflektory LunAqua3. Nasměrujte

je na zeď a vodopád. Pro vytvoření příjemné atmosféry

nasviťte také dekorace a rostliny.

4. Krok

PÉČE

Vodopád jste úspěšně dokončili a těšíte se na každý další den strávený v jeho blízkosti.

Aby byl váš vodopád stále krásný, musíte o něj pečovat. Údržba vodopádu však není náročná.

Stav vody: Pravidelně kontrolujte, zda je hladina vody dostatečně vysoká. Zejména v horkých a/nebo větrných dnech se může odpařit velké množství vody. Chybějící vodu doplňte, abyste se mohli těšit z rovnoměrného, hladce splývajícího vodního efektu v jeho plné šířce.

> Teploty pod nulou: Před nástupem prvních mrazíků na podzim nebo na začátku zimy vyjměte čerpadlo a vyčistěte ho prostředkem PumpClean. Odstraňte případné nečistoty z osvětlení.

> Zahájení sezóny: Na jaře vyměňte vodu v nádrži. Naplňte ji čistou vodou a přidejte trochu prostředku AlGo Fountain podle návodu. Tím vodu udržíte déle čerstvou.

 

Přejeme vám hodně radosti a příjemně strávených hodin v blízkosti vašeho vlastnoručně vybudovaného vodopádu.

Návod na stavbu plastového jezírka ke stažení.

Čerpáno z oficiálních stránek Oase.com

Fotogalerie: Návod na realizaci vodopádu ve zdi

Jezírka-Zahrady s.r.o.
Adresa prodejny (e-shop)
a korespondenční adresa:
Skyřická 104, Most 434 01


Sídlo firmy
M. Alše 2245/16, Most 434 01
IČ: 28751213, DIČ: CZ-28751213
Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Spisová značka: C 30863
Společnost s ručením omezeným
Pracovní doba: Po-Pá: 8-17:00 hod
So: 8-12 hod., Ne: ZAVŘENO


Majitel společnosti / realizace:
Martin Student
mobil: +420 731 156 600
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz

Asistentky/prodejna/e-shop objednávky:
Michaela Tunklová/Jana Škorníková
mobil: +420 725 923 654
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz