Kategorie e-shopu

RYCHLÁ
OBJEDNÁVKA

+420 725 923 654
JEZÍRKA & ZAHRADA INTERNETOVÝ OBCHOD

Příslušenství k jezírku - Pond Defence 100 (elektrický ohradník) - kód 0521

záruka: 2 roky

dostupnost: skladem


2 617,- kč s dph
2 162,81,- kč bez dph

Elektrický ohradník POND DEFENCE 100/500

Elektrický ohradník POND DEFENCE ochraňuje vašeho jezírko a ryby před predátory jako jsou volavky, kočky a psi. Nainstalovaný ohradník kolem vašeho jezírka způsobí nechtěným návštěvníkům lehký elektrický šok, a to pomocí transformátoru. Tento neškodný šok vyděsí volavky, kočky a psi natolik, že okamžitě uprchnou a už se nikdy nevrátí.

Před vlastní  instalací systému POND DEFENCE si pozorně prostudujte návod k použití.

Součásti:

Pond Defence 100

1x transformátor (A)

1x gumová těsnící podložka

1x červený kabel, 2m

1x zelený kabel, 2m

1x ocelový zemnící kůl (B)

10x plastový kolík (C)

1x 100m černý elektrcký kabel

1x plastový sáček obsahující 1 šroub, 1matka, 3 podložky, 2 vruty a 3 konektory červeného kabelu (D).

 U systému POND DEFENCE 500: 500 metrů elektrický kabel a 50 plastových kolíků

Činnost:

Elektrický ohradník POND DEFENCE ochraňuje vašeho jezírko a ryby před predátory jako jsou volavky, kočky a psi. Nainstalovaný ohradník kolem vašeho jezírka způsobí nechtěným návštěvníkům lehký elektrický šok, a to pomocí transformátoru. Tento neškodný šok vyděsí volavky, kočky a psi natolik, že okamžitě uprchnou a už se nikdy nevrátí.

Bezpečnost:

  1. Během údržby/instalace/demontáže ohradníku nebo při údržbě vašeho jezírka dbejte vždy na to, aby byl odpojen přívod elektrické energie.
  2. Upozorňujete vaše návštěvníky – zejména děti – na to, že máte nainstalovaný elektrický ohradník.
  3. Dodržujte instalační návod uvedený níže.
  4. Nepoužívejte elektrický ohradník POND DEFENCE, pokud si všimnete jakéhokoliv poškození nebo defektu.
  5. Nikdy ohradník nebo jeho součásti neponořujte do vody.
  6. Trvalé napojení na síťové napětí musí odpovídat předpisům dodavatele elektrické energie. V případě, že máte jakékoliv pochybnosti ohledně napojení, kontaktujte profesionálního elektrikáře.

Instalace:

Zvolte vhodné místo pro transformátor. Transformátor by měl být namontovaný vertikálně na čistém, suchém a vodotěsném místě nebo ve vnitřních prostorách, svorkami směrujícími dolů. Je nesmírně důležité, aby gumová těsnící podložka byla umístěna mezi transformátor a zvolenou plochou (obrázek č.2).  Poté kladivem zatlučte ocelový zemnící kůl do země, blízko elektrického kabelu, v maximální vzdálenosti 1,5m od transformátoru. Zemnící kůl zatlučte tak hluboko, aby vyčnívalo oko kůlu přibližně 5cm nad zemí. (TIP: aby byla zajištěna správná funkčnost doporučuje se po umístění zemnícího kůlu, přelít přes něj několik litrů vody. Tím se značně zlepší vodivost. Pokud tak učiníte, dbejte na to, aby zemnící kůl nebyl ještě napojen na transformátor).

Zvolte místa, kde umístíte černé kolíky ohradníku. Jeden z těchto kolíků umístěte v maximální vzdálenosti 1,5m od transformátoru. Nerozmísťujte plastové kolíky ve vzdálenosti více jak 5m od sebe. Kolíky ohradníky by měli být umístěny tak, že horní část každého kolíku je nasměrována doprostřed jezírka (obrázek č.4). Jakmile jsou kolíky rozmístěny můžete přidat elektrický kabel. Nejprve připevněte elektrický kabel na horní svorky kolíků. Jakmile tak učiníte, omotejte jej okolo poslední svorky a pokračujte směrem k dolní svorce (obrázek č.3). Zde znovu několikrát omotejte a poté pokračujte ke spodním svorkám ostatních kolíků. Kabel musí zůstat celý, nikdy jej nestříhejte na části!!

Pokud po instalaci kabelu zůstane kabel hodně dlouhý, odstřihněte přečnívající délku a konce kabelu svažte do uzlu (obr. č.3). Ujistěte se, že kabel na žádném místě nepřijde do kontaktu s rostlinami, křovím, atd. nebo půdou.

Nejprve, připevněte zelený kabel k oku zemnící tyče pomocí šroubu a matice (obrázek 1B). Na rozdíl od červeného kabelu, tento zelený kabel se může dotýkat země a můžete jej zkrátit dle potřeby. Poté červený kabel směruje k černému elektrickému kabelu ohradníku a je k němu připevněn konektory (obrázek 1D). Tento červený kabel musí být volně napnutý, přibližně 20cm nad zemí, od transformátoru k elektrickému kabelu a může být také zkrácen. Nakonec, připojte zelený kabel k černé svorce a červený kabel k červené svorce transformátoru.

Váš Elektrický ohradní POND DEFENCE začne pracovat  jakmile jej napojíte na el. síť.

Důležité upozornění!!

Pokud míníte instalovat POND DEFENCE systém na místo přiléhající k veřejné komunikaci, jste povinni dodržovat zvláštní předpisy. Tyto předpisy jsou v každé zemi různé, proto doporučujeme, zjistit si tyto předpisy u příslušných úřadů.

Dbejte na to, aby žádný jiný elektrický kabel nebyl instalován v přímé blízkosti vašeho el. ohradníku POND DEFENCE. Dva ohradníky v přímé blízkosti by se mohly navzájem rušit.

Technická data:

                                        POND DEFENCE 100                           POND DEFENCE 500

Napětí zdroje                       230V/50Hz                                           230V/50Hz

Napětí výstupu                    6000-6500V                                        7000-7500V

Spotřeba energie                   -0,2W                                                    -1W

 

Záruční podmínky

Na tento produkt se vztahuje záruka od výrobce po dobu 24 měsíců od zakoupení. V případě žádosti o záruční servis, musíte předložit doklad o zakoupení. Veškeré opravy v záruční době provádí výhradně výrobce. Záruka se nevztahuje na škody způsobené špatnou instalací nebo provozem a také na škody způsobené nedůkladnou a neadekvátní údržbou. Dodavatel neručí za žádné škody, náklady a další újmy, které plynou z nesprávného používání tohoto produktu. Dodavatel není zodpovědný za případné škody způsobené selháním přístroje.

Reklamace škody způsobené během transportu musí být nárokovány ihned při převzetí zboží od kurýra nebo pošty. Při pozdějším zjištění škody bude u kurýra nebo pošty obtížné tuto reklamaci nárokovat.

Technické parametry

V současné době nejsou u produktu Pond Defence 100 (elektrický ohradník) zadané žádné technické parametry. Bližší informace naleznete v popisu produktu.

Děkujeme za pochopení

Soubory ke stažení

Návod Pond Defence

Videoprezentace produktu

Jezírka-Zahrady s.r.o.
Adresa prodejny (e-shop)
a korespondenční adresa:
Okružní 1064/16, Most 434 01
(šedá budova proti Baumaxu)


Sídlo firmy
M. Alše 2245/16, Most 434 01
IČ: 28751213, DIČ: CZ-28751213
Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Spisová značka: C 30863
Společnost s ručením omezeným
Pracovní doba: Po-Pá: 8-17:00 hod,
So: 8-12:00


Majitel a jednatel společnosti:
Martin Student
mobil: +420 731 156 600
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz

Asistentka - e-shop - objednávky:
Michaela Tunklová
mobil: +420 725 923 654
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz