Seznam článků

Přípravky Vodnář pro péči o vodu v zahradních jezírkách - Jezírka-Zahrady s.r.o.

Přípravky Vodnář jsou na biologické i chemické bázi. Nebojíme se použít slovo „chemické“, jako odborníci totiž víme, že všechny biologické procesy jsou vlastně chemické reakce. Například bakterie, které v jezírku pomáhají udržet čistou vodu, produkují chemické látky – enzymy, jež štěpí organickou hmotu na jednodušší sloučeniny. Každé vodní dílo vyžaduje specifický přístup a péči. Všechny naše produkty jsme dlouhodobě a úspěšně testovali na řadě vodních děl i s nejcitlivějším a nejvnímavějším obyvatelem – pstruhem potočním. Přinášíme Vám vše pro zdárné řešení problémů, jež mohou v jezírkách a rybníčcích nastat. Nadále vyvíjíme další přípravky na ošetření vody.


Přípravky VODNÁŘ – Jezírka pro péči o vodu v zahradních jezírkách a rybníčcích tvoří přípravky pro kompletní péči a údržbu vody ve vašem jezírku či rybníčku.

 

Přinášíme účinná řešení pro:

Měření a kontrolu hodnot hlavních ukazatelů vlastností vody (TESTERY)

Měření a kontrola hodnot vody.

 • Pro rychlou, jednoduchou a bezpečnou analýzu.
 • 5 nejdůležitějších hodnot.
 • Výsledky do 1 min.
 • Dostatečné pro zkontrolování 10 vzorků vody (10ks).
 • S jednoduchým návodem (kde jsou bližší informace a užitečné tipy pro správnou kvalitu jezerní vody) zjistíte hodnoty snadno a rychle a nepotřebujete žádné speciální vybavení.
 • Optimální kvalitu vody, doporučujeme testování každý týden.

5 nejdůležitějších hodnot:  

 • hodnotu (pH)
 • celkovou tvrdost vody (GH)
 • karbonátovou tvrdost (KH)
 • dusitany (NO2)
 • dusičnany (NO3)


Nastavení biologické rovnováhy (BAENZY–start)

Bakterie pro rychlé nastavení rovnováhy v jezírku.

 • Biologický přípravek pro nastavení rovnováhy v novém jezírku a v jarních měsících. 
 • Bakterie se zachytí na vhodných místech (filtr, kačírek atd.), kde se rozmnoží.
 • Spotřebovávají organický materiál a při nasazení ryb a rostlin není voda nárazově zatížena. Následkem velkého zatížení vody je možný kolaps biorovnováhy doprovázený fermentačními procesy, růstem řas a sinic. 
 • Působí jako prevence a udržuje zdravou biologickou rovnováhu v jezírku. 

Aplikace:

 • BAENZY start rozmíchejte v nádobě s vodou z jezírka a aplikujte v celé ploše. 


Nastavení pH (pH plus, pH mínus)

Prostředek na snížení pH.  

 • Přípravek na snížení pH vody v jezírku. Vodný roztok přípravku pH minus reaguje kysele, a proto se s ním snadno upravuje pH z vyšších hodnot na optimální hodnotu pH vody.
 • Optimální hodnota pH činí pH 6,5 až 7,5.
 • Dávkování je závislé na hodnotě pH vody v jezírku.

Aplikace:

 • 100g přípravku pH minus na 10m3 vody sníží hodnotu pH vody o 0,1.
 • Je-li pH po 1 až 2 obězích přes filtraci po ošetření vody stále vyšší než optimální pH, dávkujte přípravek znovu.
 • Hodnota pH smí ovšem klesnout pouze o 1 stupeň, více by bylo pro život ryb ohrožující.
 • Přípravek rozmíchejte v nádobě s vodou a rozlijte po jezírku. 


Prokysličení vody (na řasy–KONTAKT)

Aktivní kyslík na ostranění vláknité řasy.

 • Přípravek k mechanickému odstranění řas. 
 • Působí takřka okamžitě, do několika minut (v závislosti na teplotě vody) jsou řasy vyneseny na hladinu, odkud se mechanicky odstraní, odkud se mechanicky odstraní (skimmer, vysavač, sítka atd.). 
 • Přípravek oxiduje i nečistoty u dna: bahno, spadané listí, odumřelé části rostlin atd., které jsou rovněž vyneseny na hladinu. Do vody se uvolňuje peroxidový kyslík, který velmi pozitivně působí na biorovnováhu v jezírku. 
 • Peroxidový kyslík přednostně oxiduje organické zbytky a nečistoty, proto nedochází k rapidnímu poklesu rozpuštěného kyslíku ve vodě a nehrozí kyslíkový deficit, jež by mohl mít hlavně v teplých měsících fatální následky pro ryby. 
 • TIP: ideálně poté začít používat prevenci proti vláknité řase, aby se již dále netvořila (např. na Řasy Systém).

Aplikace:

 • Kontakt aplikujeme v suchém stavu, před použitím nemíchat s vodou!
 • Přípravek přímo rozhoďte po ploše jezírka nebo rybníčku (50-100g na m2) na místo (fólie, kačírek), kde jsou vláknité řasy či jiné nečistoty.
 • Neaplikujeme na rostliny.


Biologické odbourávání nadměrných živin (BAENZY–sezóna)

Sezónní bakterie.

 • Biologický přípravek pro odbourání nadměrného množství organických látek a prevence růstu řas a sinic. 
 • Bakterie se zachytí na vhodných místech (filtr, kačírek, rostliny a jejich odumřelé části, dno atd.), kde se rozmnoží. Díky svému množství a růstu spotřebovávají organický materiál, který mohl sloužit k výživě a růstu řas.
 • Působí jako prevence a udržuje zdravou biologickou rovnováhu v jezírku, rovněž pomáhá rozložit odumřelé řasy po aplikaci algicidního přípravku Na řasy SYSTÉM.

Aplikace:

 • Baenzy Sezóna rozmíchejte v nádobě s vodou z jezera a aplikujte po celé ploše. 


Řasy a „oslizlé“ povrchy v koupacích jezírkách (GUANICID)

Prostředek na oslizlé plochy.

 • Kapalný biologicky odbouratelný algicid vhodný do koupacích jezírek.
 • Tvoří na povrchu fólie, kamenů několika molekulovou vrstvu a zabraňuje vzniku oslizlých povrchů.
 • Roztok eltricky kladně nabitého polymeru.
 • Působí na tvorbu enzymů v mikroorganismech a tím dochází k jejich odumírání. 

Aplikace:

 • Při 1. aplikaci do jezírka, kde jsou vizuální známky začínajícího bujení vláknitých řas nebo zelenání vody, dávkujte 30ml/m3.
 • Po té každých 10. dnů 15ml/m3 do úplného vymizení. 
 • Ideální začít dávkovat včas jako prevence vzniku oslizlých povrchů či řas dávkou 15 ml/m3 každých 10 dnů.
 • Při silném porostu vláknitých řas doporučujeme nejprve jejich odstranění použitím přípravku NA ŘASY Kontakt a poté dávkování viz. výše.


Zelenou vodu (VLOČKA super)

Odstraňuje zelenou vodu. 

 • Zelený zákal jezírka způsobený jednobuněčnými řasami a sinicemi lze odstranit pomocí přípravku Vločka.
 • Látka po aplikaci ve vodě vytvoří jemnou sraženinu, která pomalu sedimentuje, přičemž na sebe váže jiné pevné částice (řasy, sinice atd.) a ve vodě obsažený fosfor. 
 • Přípravek se při styku s vodou rozkládá a vznikají tak látky, které reagují s nečistotami ve vodě. Nabalují na sebe jemné částečky nečistot a vznikají větší vločky, které je možno snadno odstranit. Vločky sedimentuji nebo plavou na hladině odkud se odstraní skimmerem či jemnou síťkou. Voda po odstranění těchto nečistot znovu získává jiskru a původní jas. 
 • Odstraňuje fosfor za vzniku nerozpustného fosforečnanu, jenž se spolu s nečistotami uzavře v sedimentu. Odtud jej odsajeme vysavačem, nebo filtrací.
 • Přípravek pro nárazové vyvločkování nečistot ve formě roztoku. Oproti klasickým vločkovačům se tento přípravek vyznačuje větší účinností, úsporou přípravku pH a snadnější manipulací.

Důležité: Tvrdost vody musí být vyšší než 7° dGH a pH v intervalu 6,5-8. Zajistěte dostatečné prokysličení a cirkulaci vody v jezírku. Některé citlivé druhy ryb žijících při dně mohou být vnímavější k přípravku (při změně chovaní ryby odlovte a vložte do nádrže s čistou vodou).


Aplikace:

 • Dávkování je závislé především na kvalitě upravované vody. 
 • Dle našich zkušeností doporučujeme 5-10ml/m3.

Upozornění: Vločku aplikujte ráno a je nutné sledovat chování ryb v jezírku. Nedoporučujeme aplikovat do jezírek s chovnými rybami (KOI kapry) a nepoužívat při vyšších teplotách (nad 24st.). V případě jakýchkoliv dotazů nás kdykoliv kontaktujte: 731156600 - M. Student.


Vláknitou řasu (NA ŘASY–kontakt, NA ŘASY–systém)

Prevence proti dlouhé řase.

 • Systém působí dlouhodobě, jde o inhibitor foto systému. Účinná látka se pomalu extrahuje z nosiče na povrchu vláknitých řas. Zablokováním fotosyntézy dochází postupně k nevratnému poškození a odumírání stélek řas. 
 • Přípravek Systém slouží k ošetření zahradních jezírek a rybníčků s chovem okrasných nepotravinových ryb. Systém pozitivně působí na rybí obyvatele a ekosystém jezírka. Velmi rizikovým faktorem pro ryby v ekosystému jezírka mají náhlé změny chemických parametrů, k nimž dochází po rozbujení nižších vodních rostlin a fytoplanktonu (řas a sinic). Předpokládaná doba účinku 2-3 měs.

Aplikace:

 • Přípravek rozmíchejte v nádobě s vodou z jezírka a rovnoměrně rozlijte po celé ploše, hlavně na místa nejvíce zasažená řasou (nepoužívat kovové materiály), aplikovat i usazené zbytky přípravku z nádoby.
 • Doporučujeme vypnout UV lampu.
 • Dodržujte přesné dávkování!


Odstranění fosfátů a toxických těžkých kovů (FOSFOSORB)

Odstraňuje z vody fosfáty a těžké kovy.

 • Přípravek odstraňuje z vody fosfáty a těžké kovy.
 • Jedná se sorbenty s vysokou selektivní odlučovací schopností.
 • Sorbenty (látky vážící na sebe chemické látky) s vysokou selektivní odlučovací schopností, kdy při styku s fosforečnany (fosfáty) dojde k tvorbě minerálů, pevných nerozpustných látek. Sloučeniny fosforu nejsou vymývány zpět do vody, a proto lze preventivně předcházet bujení řas, které jinak fosfor využívají pro svoje rozmnožování. Dochází přitom i k vychytávání těžkých kovů z vody (např. arzén, chrom).

Aplikace:

 • Síťku s přípravkem vložte do filtru před výpusť nebo k výtoku potůčku, příp. na nejprudší místo potůčku. 
 • Dávkování: balení 1 kg vystačí dle zatížení vody fosfáty až na 2 měsíce při objemu 20-40m3. Po této době přípravek z vody vyjměte a aplikujte další dávku. Před aplikací by nemělo být pH v jezírku vyšší jak 8.

 

Zazimování – oxidaci a vynesení nečistot ze dna na hladinu – zbytky organických nečistot, zetlelé listí apod. (NA ŘASY–kontakt, BAENZY–na zimu).

Bakterie na zimu.

 • Biologický přípravek pro odbourání nadměrného množství organických látek a zamezení produkce jedovatých plynů pod ledem v zimních měsících.
 • Bakterie se zachytí na vhodných místech (filtr, kačírek, rostliny a jejich odumřelé části, dno atd.), kde se rozmnoží. Kvůli klesající teplotě vody se zpomaluje metabolismus všech organismů a tím i degradace organické hmoty. Při rozkladu organických zbytků se spotřebovává kyslík a mohou vznikat nebezpečné plyny jako sirovodík, čpavek a metan. Led brání vzájemné výměně plynů a může dojít k úhynu ryb.
 • Přípravek Baenzy na zimu napomáhá předejít výše zmíněným problémům.

Aplikace:

 • Baenzy na zimu rozmíchejte v nádobě s vodou z jezera a aplikujte po celé ploše.
 • Balení je určeno pro jezero o objemu 20 m3 vody.

 

Čerpáno z oficiálních stránek našeho dodavatele VODNÁŘ JEZÍRKA. Všechny výše uvedené produkty máme v nabídce našeho e-shopu.              

 

Fotogalerie: Přípravky Vodnář pro péči o vodu v zahradních jezírkách

Jezírka-Zahrady s.r.o.
Adresa prodejny (e-shop)
a korespondenční adresa:
Skyřická 104, Most 434 01


Sídlo firmy
M. Alše 2245/16, Most 434 01
IČ: 28751213, DIČ: CZ-28751213
Soud: Krajský soud v Ústí nad Labem
Spisová značka: C 30863
Společnost s ručením omezeným
Pracovní doba: Po-Pá: 8-17:00 hod
So: 8-12:00 hod


Majitel společnosti / realizace:
Martin Student
mobil: +420 731 156 600
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz

Asistentky/prodejna/e-shop objednávky:
Michaela Tunklová/Jana Škorníková
mobil: +420 725 923 654
e-mail: obchod@jezirka-zahrada.cz